2012: Filippijnen

samaka.report 2013

Oogstgave 2012,  wel besteed op Filippijnse eiland Aurora

Het jaarverslag èn de vele lijfelijke contacten met de boerinnengroep Samaka zijn overduidelijk: met de opbrengst van de oogstgave 2012 zijn vele activiteiten opgestart. Op Aurora , in het noorden van de Filippijnen, heeft het volk de rug gerecht na de  verwoestende tyfoon. Het Samakaproject, waarvoor tijdens de Stöppelhaene van 2012 geld werd ingezameld, biedt het sterke volk nieuwe kansen in de strijd om voedselzekerheid èn op het gebied van volksgezondheid.

 

‘We still survived ! Thanks to God’. In deze woorden spreekt Maria Aurora Santiago haar opluchting en dankbaarheid uit na de verwoestende uitwerking van de typhoon Labuyo. Deze orkaan trof, een maand voorafgaand aan de beruchte tyfoon Haiyan, het meest noordelijke deel van de Filippijnen.  Huizen, boerderijen en verschillende oogsten ( rijst, kokos,bananen en groenten) werden totaal verwoest. Onder de leden van de boerinnengroep Samaka vielen wonderwel geen slachtoffers.

Maria Aurora is niet alleen de contactpersoon maar ook coördinator van het landbouwproject. In een brief aan de leden van de WOR ( Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ) doet ze verslag van het Samaka-project in de provincie Aurora. Op deze wijze geeft ze blijk van de dankbaarheid èn bovendien stelt ze het erg op prijs dat Salland betrokken blijft bij de ontwikkeling van de boerenregio op het eiland.

Als eerste hebben tientallen vrouwen trainingen gevolgd om op locatie leiding te geven aan het dagelijkse boerenwerk. Een gebouw werd aangekocht en ingericht als trainingscentrum en praktijkschool. In hetzelfde bouwwerk wordt een flinke ruimte benut als opslagplaats van de voorbije oogst. Veel energie is gestoken in het conserveren van voedingsmiddelen, waardoor ook in het ‘tyfoonseizoen’ voedsel voorradig is. Een waterpomp is inmiddels geïnstalleerd. Voor de kwekerij werden zaailingen verzameld, ingekocht en op vijf locaties uitgezet. Voor de aangesloten boeren zijn inmiddels twee buffels beschikbaar; deze worden op het land als trekdieren ingezet. Ook op het gebied van gezondheid zijn volgstappen gezet. Zo kregen maar liefst 130 belangstellenden trainingen en workshops op het gebied van  het kweken, vervaardigen en conserveren van medicinale kruiden. Ook het drinken van gezuiverd water  is inmiddels eigen geworden, waardoor ziektes voorkomen worden.

Enthousiast doet Maria Aurora verslag van de ontwikkeling van de boerenbevolking in dit gebied. Met het geld van de Sallandse oogstgave krijgen voedselzekerheid en gezondheid een geweldige opleving,  ondanks het kwetsbare klimaat. Het komend jaar verwacht de projectleider een verdere uitgroei van het landbouwproject. Ongetwijfeld zal Salland op de hoogte gehouden worden. 

 

Oogstgave 2012 naar boerenbevolking in Filippijnen.

AURORA, kwetsbaar land, sterk volk

De WOR ( werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte) heeft na een flinke voorbereidingstijd samen met de oogstgavecommissie van Stöppelhaene het Samaka-project definitief aangewezen als  bestemming voor de oogstgave van 2012. Het kwetsbare bestaan van ruim 100.000 boeren in de noordelijke provincie Aurora  ‘schreeuwt’ om steun van buiten af. Over ‘struggle for life’gesproken: in een land waar de mensenrechten geschonden worden, waar grootgrondbezitters de eerste viool spelen en waar bovendien gemiddeld 20 keer per jaar orkanen verwoestend huishouden, kenmerkt het leven van de arme boerenbevolking zich als        ‘vallen en opstaan’ Desalniettemin!!  Hoe kwetsbaar de boeren ook zouden zijn, van binnenuit is er het gemeenschappelijke gevoel om niet alleen te overleven, maar zeker ook een duurzaam bestaan op te bouwen.

Willem Geertman , oud-Heetenaar en als ontwikkelingswerker in het noorden van de Filippijnen  actief, was in het najaar van 2010 even terug in Raalte. Zijn verhaal in het Annahuis was aangrijpend , onthutsend en inspirerend tegelijk.  Zijn passie verried de strijdlust van de boeren in het noordelijk deel van de Filippijnse archipel.

Wat een kracht: veer- en levenskracht tegelijk!  Wat een saamhorigheid bovendien..

Met materiële hulp van buitenaf en een krachtige inzet van de belangenvereniging kan het Samaka-project slagen. In dit meerjarig project nemen boerenvrouwen het voortouw in het streven naar voedselzekerheid        voor de plaatselijke bevolking. Het ingezette project kent een drieslag: landhervorming, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Concreet zal de opbrengst van de oogstgave besteed gaan worden voor verbouw van voedsel en de conservering er van , de aanschaf van een vijftal waterpompen, inkoop van zaaigoed  ten behoeve van de verbouw van rijst en groenten; ook het produceren en verwerken van medicinale kruiden is een speerpunt binnen het Samaka-project. Behalve de ontwikkeling van de gemeenschappelijke tuinen ten behoeve van het dagelijks voedsel en het verhandelen ervan,  is er de inzet voor een rampenbestendige landbouw en een gezonde en veilige drinkwatervoorziening.

Hoe welkom zal de oogstgave 2012 zijn voor deze kwetsbare maar evenzeer levenskrachtige boerenbevolking op het Filipijnse eiland Aurora !

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) vraagt dan ook uw speciale aandacht middels de Oogstgave 2012 voor dit bijzondere project. 

Oogstgave, bankrekening 142967157

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *