2011: Swity Village

Oogstgave 2011: Switi Village, samen oogsten

2011Bij een bezoek aan  het Zambiaanse Switi Village krijgt het begrip ‘IBALA’ ogenblikkelijk handen en voeten. Waar ooit een vrouwengroep zich het lot aantrok van 50 weeskinderen, worden nu – bijna 10 jaar later – de akkers rondom dit dorpje bewerkt door een groot aantal vrouwen en kinderen.  Onder het motto :   ‘Ibala’:       samen oogsten!

Een nieuwe, in 2006 aangeschafte maismolen, bood  ongekende mogelijkheden om niet alleen in eigen onderhoud te voorzien, maar ook om  een deel van de oogst te vermarkten en inkomsten te genereren. Hiermee wordt  een deel van de kosten voor de  onderhoud van de weeskinderen gefinancierd.

En nu.. in 2011 zou een volgende stap in de ontwikkeling gezet kunnen worden: het verbouwen van andere gewassen en groenten op een groter areaal aan cultuurgrond. De wilskracht maar ook de deskundigheid in dit dorre Zambiaanse district staan garant voor een fikse uitgroei van de landbouw. Wat ontbreekt in en rondom Switi Village zijn de middelen om een waterpomp, gereedschap en werktuigen aan te schaffen om het land te kunnen bewerken. Ook de aanschaf  van zaden, kleine (fruit-)boompjes  en kunstmeststoffen vereist een flinke investering. Met een stevige financiële input kan de plaatselijke bevolking  op het gebied van selfsupporting  een  volgende en allesbeslissende stap maken.

Mede door  andere landbouwprojecten rond Mpongwe staat de landbouw in dit gebied aan de vooravond van een belangrijke doorgroei. Niet alleen de veelzijdigheid, maar ook de omvang kan in dit district voor een grote mate van voedselzekerheid en dus levensonderhoud zorgen.

De toekomst fleurt op door extra training en onderwijs op het gebied van gezondheidszorg, training op het gebied van huisvesting  èn  landbouw. Wat zouden wij de bevolking rondom Switi Village  met de oogstgave 2011 deze oogst       graag willen geven!

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte (W.O.R.) vraagt dan ook uw speciale aandacht middels de Oogstgave 2011 voor dit bijzondere project.

Oogstgave, bankrekening 142967157