Auteursarchief: admin_wor

Vissersvolk verguld met oogstgave

Wat waren ze die dinsdagavond blij, de vrijwilligers van de Red Horse Company! Samen met de pastores ontsloot de Sallandse boer een cheque van maar liefst €28.300. Met dit bedrag kan in Old Sagay , een vissersdorp op het Filipijnse eiland Negros een flinke dorpstuin worden aangelegd. Geld voor irrigatie, voor afrastering, voor bewerking en bemesting van de bodem, voor gereedschap, voor zaai- en pootgoed. Een voorlopig hoogtepunt in een bijzonder kwetsbaar gebied, waar orkanen jaarlijks huishouden. In dit gebied ook streek meteen na de eeuwwisseling de Stichting Red Horse Company neer om samen met de bevolking orkaanbestendige huizen te bouwen.

Elk jaar in de eerste maanden van het nieuwe jaar landt een groep Sallandse vrijwilligers om er de handen uit de mouw te steken. Nu al weer staat de reis voor een kleine tiental mannen en vrouwen gepland .Opnieuw zullen straks een aantal gezinnen de nieuwe huizen gaan betrekken. Het tuinenproject is dan ook een logische stap in de ontwikkeling van deze bescheiden doch uitermate spontane bevolking. De dorpstuin zal straks een variëteit aan groenten en vruchten opleveren waardoor het voedingspatroon, als ook de gezondheid, een flink impuls krijgt. Wat een prachtige ontwikkeling in een gebied waar 20 jaar terug de povere huizen keer op keer door orkanen werden weg geblazen, waar vis en rijst het dagelijks menu vormden en waar leven een survival was.  Met dank aan de Stichting Red Hors Company, met dank aan de inzet van de plaatselijke bevolking, met dank aan de oogstgave.

€28.300 of te wel 1.600.000 Filipijnse peso’s …een felicitatie waard !

Oogstgave 2019 naar tuinenproject op de Filipijnen.

De oogstgave 2019 ondersteunt een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Hier in het vissersdorp Old Sagay landt jaarlijks vanuit Salland een groepje vrijwilligers dat samen met de bevolking in een tijdspanne van 2 weken een aantal orkaan bestendige woningen bouwt. De Red Horse Company is een stichting dat zich tot doel heeft gesteld om de kwetsbare vissersbevolking voort te helpen in hun overlevingsstrijd tegen de natuurelementen. Sinds 2001 organiseert de  enthousiaste groep in Salland geldopbrengende acties om zo doende bouwmaterialen te financieren waarmee met vereende krachten in Old Sagay een flink aantal woningen wordt gebouwd.

Tegelijk met de bouw van huizen is onlangs een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen. Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur moeten worden gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in.

Maar eerst is Salland aan zet! Tijdens de Boerendag op 20 juli a.s. gaat de campagne van start. Vanaf deze zaterdag zal zowel de WOR als de Red Horse Company alle registers open trekken om dit prachtige project ‘aan de man’ te brengen. Wat kan Salland met de oogstgave ook dit jaar weer een ferme aanzet geven tot een duurzame ontwikkeling van een arme en vooral kwetsbare vissersbevolking op de Filipijnen !!

Oogstgave 2018 ..opgeteld !

Wat een volle bak, op die dinsdagavond 30 oktober in de aula van het Carmel College Salland. Afgevaardigden van het Stoppelhaenebestuur, de pastores, de rayonhoofden van de buurtdorpen, de leden van de WOR , de Sallandse boer, de oogstkoningin met haar hofdames èn vooral ook veel leerlingen en ouders van de Xperience-group van het Carmel waren getuige van de bekroning van het voorbije oogstjaar. Met hart en ziel is gedurende de zomermaanden het Mount Neverrestproject gepresenteerd. Een project in Thailand ten behoeve van een school voor gehandicapte kinderen , waarbij niet alleen het zorgcentrum maar ook de lokale bevolking hun vruchten kan plukken. Zelfvoorzienend, economische zelfstandigheid ; zijn dit geen prachtige perspectieven? Alles bepalende factor in deze is de financiële injectie vanuit Salland middels de oogstgave. En ???

Tergend langzaam opende de Sallandse boer die avond de cheque met hierop het uiteindelijke bedrag: €30.100. Jawel..ja beslist…cést tout !!!

Met dit prachtige bedrag kunnen de handen uit de mouwen en is het voortbestaan van de school èn de economische doorgroei van de lokale boeren een zekerheid. Dank..dank..aan alle gulle gevers, alle collectanten èn vooral ook de Xperience-group van het Carmel. Bijzondere dank voor de inzet van de leden van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte.

Wat hadden we dit jaar opnieuw een mooi project !! Met een super opbrengst …€30.100 ..

Oogstgave 2018 naar Thailand

Thai Child Development Foundation bekommert zich in de verre binnenlanden van Thailand om de verzorging en ontplooiing van een grote groep gehandicapte kinderen. Met de school als middelpunt, heeft zich geleidelijk aan een nagenoeg zelfvoorzienende leefgemeenschap ontwikkeld van kinderen, vrijwilligers, ouders en kleine boeren. Nu steeds minder inkomsten via fondsen binnen komen, hangt het voortbestaan van de school aan een zijden draadje. Met het Mount Neverrest-project wordt de irrigatie op de hellingen geregeld, wordt de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen. Hiermee genereert de school in de toekomst een dusdanige inkomstenbron waardoor niet alleen de school maar ook de ouders en de lokale bevolking een bestaan krijgen. Stoppelhaene heeft dit project omarmd als oogstgaveproject 2018. Het Mount Neverrest-project is voorgedragen door medewerkers van het Carmel College Salland. Een drietal docenten doet in april met 16 derdejaars leerlingen – in het kader van Xperience – het projectgebied in het uiterste zuiden van Thailand aan. Wat kan deze groep straks bij terugkomst ons in geuren en kleuren uit de doeken doen hoe ongemeen nodig de oogstgave is voor deze zorgboerderij….

Met de opbrengst van de Oogstgave 2018 wordt niet alleen het Mount Neverrest-project opgestart, meteen ook wordt een geweldige ontwikkeling op gang gezet waardoor de school èn de lokale bevolking kunnen werken aan bestaanszekerheid. Heel ver en heel diep in het zuiden van Thailand.

Oogstgave 2017..afgerond…en opgestart 

Dinsdag 24 oktober j.l. onthulde de Sallandse boer in het Annahuis in Raalte als slotstuk van het oogstgaveproject de uiteindelijke cheque. Een daverend applaus klonk op bij het openbaar maken van het definitieve bedrag. Voor de kwetsbare vrouwengroep in Nicaragua werd maar liefst €26.600 opgehaald. Een kapitaal in de wetenschap dat de waarde ervan in dit Centraal Amerikaanse land zeker het tienvoudige is.  De symbolische overhandiging van de cheque was in handen  van pastor Baneke. Wat was Bert Neevel in zijn nopjes met dit grote bedrag. Als contactpersoon èn als aanjager van het tuinenproject draagt hij zorg voor de oversteek ervan. Dàn zullen 25 families hun tuinenplan ten uitvoer brengen. Een eenvoudige irrigatiesysteem, gereedschap, zaai- en pootgoed èn deskundige begeleiding zullen op den duur tot voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van deze families leiden. Om – verderop in de toekomst – aanstekelijk te werken voor nog meer gezinnen… Wat brengt dit mooie bedrag in dit deel van Nicaragua een complete metamorfose te weeg: perspectief, zelfverantwoordelijkheid, gezondheid en doorgroei. Op een plek op de aarde waar op dit moment het leven een survival is…

De oogstgave is hier in Salland afgerond; in Nicaragua kunnen de mouwen opgestroopt worden. ‘In goede aarde’, ja daarin hebben we alle vertrouwen.

‘in goede aarde’ ; tuinenproject in Nicaragua

Oogstgave 2017 

Het zijn niet alleen orkanen, aardbevingen of vulkanen die de bevolking in dit deel van Nicaragua veelvuldig teisteren. Alsof dit noodlot nog niet genoeg is, moet de bevolking van dit Centraal Amerikaanse land zich jaarlijks wapenen tegen lange tijden van droogte. Bij gebrek aan een degelijk irrigatiesysteem zijn de levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking ver beneden peil. Wat een verbijsterend feit anno 2017 in dit werelddeel, waar bovendien de boeren een aantal grondrechten wordt ontnomen. Op het eerste gezicht uitzichtloos.
affiche.definitief_small

 

De lokale vrouwenbeweging  Xochilt Acalt legt zich niet neer bij de ondergeschikte rol en de ogenschijnlijke kansloosheid van de bevolking. Meetings en training geven  vrouwen de overtuiging dat gezamenlijke aanpak groeikansen biedt voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg en grondrechten geven de bevolking een ongekende dynamiek. Het tuinenproject komt dan ook niet uit de lucht vallen. Gefaciliteerd door de Sallandse bevolking wordt de voedselzekerheid van vooreerst 25 families verbeterd. De vrouwen worden getraind in het verbouwen en verwerken van groente en fruit in hun eigen tuin. Tomaten, komkommers, pompoen samen met papaya, bananen en sinaasappels als variatie op de huidige eentonigheid van slechts mais en bonen. Door dit project zal gedurende het gehele jaar het aantal gewassen toenemen en de productie vergroten door meer kennis en betere middelen. Kansen ontstaan er bovendien op de lokale markt. Bijzonder ook de pilot voor één familie om vis in combinatie met sla te produceren. Bij een succesvol verloop zal dit project breed uitgerold gaan worden.

Wat kan de oogstgave hier in dit kwetsbare deel van Nicaragua beslissend zijn, vooreerst voor de 25 families en in later stadium voor de ontwikkeling van de regionale bevolking. Wat kan de aanschaf van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en kweekvisbenodigdheden hier het verschil maken tussen armoede en gelatenheid versus voedselzekerheid en perspectief. De gretigheid van de vrouwen voor training en om daadwerkelijk de hand aan de schop te slaan is buitengewoon groot. De oogstgave zal dan ook als een hemels geschenk in ontvangst genomen worden. In een stuk land dat kreunt onder droogte en onder het geweld van natuurverschijnselen.

€28.250 naar Burkina Faso

 Burkina Faso bedrag wor

Tijdens een speciale bijeenkomst , gisteren in het Annahuis , konden dominee Karolien Zwerver en de Sallandse boer Wim Jalink een prachtige cheque overhandigen aan de Stichting Balemans. De oogstgave 2016 heeft het schitterende bedrag van €28.250 opgebracht. Wat waren ze blij, de beide vertegenwoordigers van de Stichting Balemans. Blij met de gulheid van de Sallanders, maar ook bijzonder blij voor de 40 huishoudens in het verre Burkina Faso. Met deze donatie zijn niet alleen 40 huishoudens verzekerd van voedselzekerheid, ook de economie, de gezondheid en het onderwijs van van een flinke bevolkingsgroep geraken in een stroomversnelling.  Met het project ‘Groeikansen aan de rand van de woestijn’ heeft Stoppelhaene ook dit jaar haar dna waar gemaakt: een Sallands oogstdankfeest, over de grenzen heen.

Oogstgave 2016 naar Burkina Faso

Groeikansen aan de rand van de woestijn

Burkina Faso geldt als één van de aller armste landen op aarde. Op het schrale zand van dit Sahelland is overleven een alledaagse strijd. Ook in het toch al korte regenseizoen is de opbrengst uit zowel de landbouw als de veeteelt marginaal. Ondervoeding, ziekte en een hoge kindersterfte maken het volk bijzonder kwetsbaar. Samen met analfabetisme en een oprukkende woestijn is dit het noodlot van de bevolking van het dorpje Tikato. Hier zou het leven geleidelijk aan opdrogen en verdwijnen als niet hulp van buitenaf zich aanbood. Een geschenk uit de hemel!

Pater Frans Balemans zag 50 jaar geleden de armoede en de nood in het bisdom Kaya. Zijn brief aan vrienden in Nederland had als aanhef: ”Jullie zullen er niet van wakker liggen dat hier jaarlijks 10.000 mensen van honger omkomen”. Zijn uitroep echter was niet aan dovemansoren gericht. De Stichting Balemans zag het levenslicht. In de jaren hierop volgend kon de Witte Pater, met steun vanuit zijn moederland, een aantal projecten opzetten. Bij dit alles kregen vrouwengroepen een vooraanstaande rol.

landbouwproject in Burkina Faso 2016

landbouwproject in Burkina Faso 2016

Tot op de dag van vandaag is er de strijd tegen de verwoestijning. Met financiële steun van de Stichting Balemans werden waterpompen aangeschaft zodat er door irrigatie nu ook buiten het regenseizoen geoogst wordt. Een volgende, cruciale stap moet nu gezet worden. Hiervoor ligt een ontwikkelplan klaar. De Sallandse oogstgave 2016 kan in de ondersteuning ervan beslissend zijn.

Met het beoogde project wordt een vrouwengroep de kans gegeven de voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van 40 huishoudens voorgoed te verbeteren. Het landbouwproject focust zich op 2 hectare landbouwgrond in het dorp Tikato. De groenteteelt zal geïntroduceerd worden om over meer voedseldiversiteit te kunnen beschikken. Deze groenten worden buiten het regenseizoen verbouwd, waardoor er gedurende het jaar minder voedseltekorten optreden. Uitgewerkte plannen liggen klaar met betrekking tot de aanleg van een irrigatiesysteem, het zaaien, planten en conserveren van groenten, het afkavelen van de landbouwgrond, de aanschaf van materialen om de grond te bewerken, de installatie van een graanmolen èn de training van vrouwen. Als dit complexe plan eenmaal vorm krijgt, dan is allereerst de zelfvoorziening van voedsel het gehele jaar verzekerd. Nu groenten ook vermarkt gaan worden, versterkt dit de economische zelfstandigheid van de voorheen opgeofferde generatie vrouwen en meisjes. Meteen ook ontwikkelt het dorp Tikato zich; scholing en gezondheidszorg krijgen een flinke boost. De woestijn te lijf, een nieuw bestaan tegemoet!

Wat kan Salland met de oogstgave 2016 hierbij een alles beslissende rol spelen. Dan is de noodkreet van Frans Balemans- een halve eeuw terug – niet vergeefs geweest.

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’,

bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

€ 30.500 naar ‘Volop kiemkracht’

Het was bijzonder spannend, die dinsdagavond, de 7de oktober in het Annahuis in Raalte. Wat zou het uiteindelijke bedrag zijn van de oogstgave 2014?

Even maar was het stil. Alle ogen gericht op de schatbewaarders, dominee Zwerver, pastor Verwey en Ton Groote Wolthaar als de Sallandse boer. En Rik Raeymaekers, Klaas en Anny Vonk , de ambassadeurs van dit prachtige landbouwproject, wat ging er wel niet door hun hoofden heen? Het werkelijke bedrag of de werkelijke betekenis ervan, voor het volk in Mooto?
Applaus was er, maar ook waardering en de hoogste gunfactor, toen het definitieve bedrag wereldkundig werd: €30.500. De dank die Rik Raeymaekers hierna uitsprak ‘a-dem-de’ Congo! Wat een geweldige boost krijgt de boerenbevolking in Mooto met zo’n kapitaalsinput. In deze regio wordt de ingeslagen weg naar zelfredzaamheid voortgezet.

En Rik kijkt mee, stuurt en stimuleert èn zal de komende jaren verslag doen aan de Sallandse bevolking.

2012, een bewogen jaar !

2013…..en het nieuwe oogstgaveproject is…………

Waren we de afgelopen jaren een beetje ‘verwend’ met al die aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor de oogstgave, dit jaar stokte het een beetje. Natuurlijk  hadden we nog enkele algemene projecten op de plank liggen. Maar een specifiek project dat kon voldoen aan onze criteria…                                                                                                                                                We zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met een actieve werving, waarbij zoveel mogelijk instanties, stichtingen, organisaties en ook particulieren werden benaderd.  Dit leverde een flink aantal aanvragen op. Projecten die het in zich hebben om in de toekomst serieus mee te dingen voor de oogstgave. Werkelijk prachtige opties.

Maar…de tijd dringt…Stòppelhaene  nadert   ….en.. ´what´s   about´ de oogstgave2013 ?

Vanaf september is de werkgroep driftig in de weer met het Greenhouse-project in Kenia. Vele vergaderingen, een stroom aan mailverkeer , telefoongesprekken, concepten, correcties, afstemming, zelfs visitaties liggen achter ons. Medio mei hebben de WOR en de oogstgavecommissie hun fiat gegeven aan de definitieve aanvraag. Het kassenproject bij de Oasischool in Sultan Hamud heeft alles in zich om als een waardig oogstgaveproject de komende Stöppelhaenefeesten een extra dimensie te geven. Wat waren ze in hun nopjes, Han en Mirjam Holtkuile ! Deze Heinoërs zullen als ambassadeurs een flinke bijdrage leveren om het project te doen landen in het Sallandse. Ook leerlingen van het Carmel College Salland zullen hun ervaringen van hun reis naar Sultan Hamud met graagte vertellen.  De WOR zal op de Roggemaaiersdag met een kraam vertegenwoordigd zijn om het project onder de aandacht te brengen. Met de Boerendag op 30 augustus is er niet alleen een kraam van het huidige project, ook voorbije projecten geven een beeld van de stand van zaken. De collectes in de buurtdorpen vinden plaats in de weken die voorafgaan aan de Stöppelhaene. In Raalte-dorp zijn de collectes op maandag 26  en dinsdag 27 augustus.

Van kansloos naar kansrijk’….   werkelijk mogelijk

 

Januari 2012

oogstgave-project 2012 inmiddels officieel: t.b.v. de boerenbevolking op het Filipijnse  schiereiland Aurora ;  update van ons draaiboek

Februari               voorbije projecten hebben nieuws!!

* Kitojo (project 2010): koffiestruiken en eucalyptus bomen aangeplant; kippen- en bijenstal lopen goed; perspectief voor varkensbedrijf in boerderij-in-aanbouw

* Switi Village ( project 2011): pompen en zaadgoed zijn besteld

Affiche 2012: ontwerp en vormgeving : Paul Journé

Maart                   Met  fam.Geertman  Samaka-project voorbereid  ;          Toon en Josine        prominente rol in pr, overzeese contacten enz.

April                             vaststelling thema 2012:’Aurora,kwetsbaar land, sterk volk ‘  persberichten zijn klaar, voorbereiding collectes in volle gang

Mei                              nieuws uit Kitojo en Switi Village         :

* Kitojo: de boerderij is klaar :de eerste varkens knorren!

* Switi Village:  een  Heetense bouwgroep meldt prachtige ontwikkelingen : groene landerijen met gewassen!

Juni                           Vanuit Aurora schrijft Willem Geertman: we komen naar Nederland met Stöppelhaene om de oogstgave in ontvangst te nemen!! Aanleg kruidentuinen is begonnen;training opgestart (kruidenteelt en conservering ervan)

Juli                Op 3 juli …’als een alles vernietigende wervelstorm treft ons’ het tragische bericht van de dood van Willem Geertman: in koelen bloede vermoord ……… ..ontreddering, boosheid onder de toch al zo kwetsbare boerenbevolking in Aurora… een politieke moord… ter plekke, wereldwijd : protestacties ..om eerlijk onderzoek..recht om een menswaardig leven..

                              Voorbereiding op oogstproject gaan onverminderd door: t.b.v. Willems levenswerk temidden van de Filippijnse        boeren

Augustus         WOR presenteert oogstgaveproject op Roggemaaiersdag en op Boerendag ;

collectes in buitengebied ;

20/21-8: collectes in Raalte dorp;

Oogstfeest: symbolische overhandiging van de oogstgave aan Filippijnse afgevaardigde en Toon Geertman

September              werkgroep werpt zich op de voorbereiding van de oogstgave-2013; diverse aanvragen: selectie-informatie-criteria-……werk aan de winkel..de komende maanden!!

Oktober                 opbrengst oogstgave t.b.v. Aurora, kwetsbaar  land, sterk volk’: € 32.450 . Aurora, echtgenote van Willem Geertman  en Filippijnse ontwikkelingswerker nemen cheque in ontvangst. Wat een prachtig resultaat…