Auteursarchief: admin_wor

€ 30.500 naar ‘Volop kiemkracht’

Het was bijzonder spannend, die dinsdagavond, de 7de oktober in het Annahuis in Raalte. Wat zou het uiteindelijke bedrag zijn van de oogstgave 2014?

Even maar was het stil. Alle ogen gericht op de schatbewaarders, dominee Zwerver, pastor Verwey en Ton Groote Wolthaar als de Sallandse boer. En Rik Raeymaekers, Klaas en Anny Vonk , de ambassadeurs van dit prachtige landbouwproject, wat ging er wel niet door hun hoofden heen? Het werkelijke bedrag of de werkelijke betekenis ervan, voor het volk in Mooto?
Applaus was er, maar ook waardering en de hoogste gunfactor, toen het definitieve bedrag wereldkundig werd: €30.500. De dank die Rik Raeymaekers hierna uitsprak ‘a-dem-de’ Congo! Wat een geweldige boost krijgt de boerenbevolking in Mooto met zo’n kapitaalsinput. In deze regio wordt de ingeslagen weg naar zelfredzaamheid voortgezet.

En Rik kijkt mee, stuurt en stimuleert èn zal de komende jaren verslag doen aan de Sallandse bevolking.

2012, een bewogen jaar !

2013…..en het nieuwe oogstgaveproject is…………

Waren we de afgelopen jaren een beetje ‘verwend’ met al die aanvragen om in aanmerking te kunnen komen voor de oogstgave, dit jaar stokte het een beetje. Natuurlijk  hadden we nog enkele algemene projecten op de plank liggen. Maar een specifiek project dat kon voldoen aan onze criteria…                                                                                                                                                We zijn in het voorjaar van 2012 begonnen met een actieve werving, waarbij zoveel mogelijk instanties, stichtingen, organisaties en ook particulieren werden benaderd.  Dit leverde een flink aantal aanvragen op. Projecten die het in zich hebben om in de toekomst serieus mee te dingen voor de oogstgave. Werkelijk prachtige opties.

Maar…de tijd dringt…Stòppelhaene  nadert   ….en.. ´what´s   about´ de oogstgave2013 ?

Vanaf september is de werkgroep driftig in de weer met het Greenhouse-project in Kenia. Vele vergaderingen, een stroom aan mailverkeer , telefoongesprekken, concepten, correcties, afstemming, zelfs visitaties liggen achter ons. Medio mei hebben de WOR en de oogstgavecommissie hun fiat gegeven aan de definitieve aanvraag. Het kassenproject bij de Oasischool in Sultan Hamud heeft alles in zich om als een waardig oogstgaveproject de komende Stöppelhaenefeesten een extra dimensie te geven. Wat waren ze in hun nopjes, Han en Mirjam Holtkuile ! Deze Heinoërs zullen als ambassadeurs een flinke bijdrage leveren om het project te doen landen in het Sallandse. Ook leerlingen van het Carmel College Salland zullen hun ervaringen van hun reis naar Sultan Hamud met graagte vertellen.  De WOR zal op de Roggemaaiersdag met een kraam vertegenwoordigd zijn om het project onder de aandacht te brengen. Met de Boerendag op 30 augustus is er niet alleen een kraam van het huidige project, ook voorbije projecten geven een beeld van de stand van zaken. De collectes in de buurtdorpen vinden plaats in de weken die voorafgaan aan de Stöppelhaene. In Raalte-dorp zijn de collectes op maandag 26  en dinsdag 27 augustus.

Van kansloos naar kansrijk’….   werkelijk mogelijk

 

Januari 2012

oogstgave-project 2012 inmiddels officieel: t.b.v. de boerenbevolking op het Filipijnse  schiereiland Aurora ;  update van ons draaiboek

Februari               voorbije projecten hebben nieuws!!

* Kitojo (project 2010): koffiestruiken en eucalyptus bomen aangeplant; kippen- en bijenstal lopen goed; perspectief voor varkensbedrijf in boerderij-in-aanbouw

* Switi Village ( project 2011): pompen en zaadgoed zijn besteld

Affiche 2012: ontwerp en vormgeving : Paul Journé

Maart                   Met  fam.Geertman  Samaka-project voorbereid  ;          Toon en Josine        prominente rol in pr, overzeese contacten enz.

April                             vaststelling thema 2012:’Aurora,kwetsbaar land, sterk volk ‘  persberichten zijn klaar, voorbereiding collectes in volle gang

Mei                              nieuws uit Kitojo en Switi Village         :

* Kitojo: de boerderij is klaar :de eerste varkens knorren!

* Switi Village:  een  Heetense bouwgroep meldt prachtige ontwikkelingen : groene landerijen met gewassen!

Juni                           Vanuit Aurora schrijft Willem Geertman: we komen naar Nederland met Stöppelhaene om de oogstgave in ontvangst te nemen!! Aanleg kruidentuinen is begonnen;training opgestart (kruidenteelt en conservering ervan)

Juli                Op 3 juli …’als een alles vernietigende wervelstorm treft ons’ het tragische bericht van de dood van Willem Geertman: in koelen bloede vermoord ……… ..ontreddering, boosheid onder de toch al zo kwetsbare boerenbevolking in Aurora… een politieke moord… ter plekke, wereldwijd : protestacties ..om eerlijk onderzoek..recht om een menswaardig leven..

                              Voorbereiding op oogstproject gaan onverminderd door: t.b.v. Willems levenswerk temidden van de Filippijnse        boeren

Augustus         WOR presenteert oogstgaveproject op Roggemaaiersdag en op Boerendag ;

collectes in buitengebied ;

20/21-8: collectes in Raalte dorp;

Oogstfeest: symbolische overhandiging van de oogstgave aan Filippijnse afgevaardigde en Toon Geertman

September              werkgroep werpt zich op de voorbereiding van de oogstgave-2013; diverse aanvragen: selectie-informatie-criteria-……werk aan de winkel..de komende maanden!!

Oktober                 opbrengst oogstgave t.b.v. Aurora, kwetsbaar  land, sterk volk’: € 32.450 . Aurora, echtgenote van Willem Geertman  en Filippijnse ontwikkelingswerker nemen cheque in ontvangst. Wat een prachtig resultaat…