Categoriearchief: Geen categorie

Oogstgave 2022 overhandigd

Stoppelhaene heeft als oogstdankfeest haar naam ook dit jaar weer groots waargemaakt.
De traditionele oogstgave bracht maar liefst €26.700 op. Dit bedrag is bestemd voor de  Buthaanse bevolkingsgroep in de vluchtelingenkampen in Nepal. De Raalter stichting Displaced Himalayan Forum ( DHF) bekommert zich als sinds 2011 om de trieste levensomstandigheden van de achtergebleven landgenoten. Met de oogstgave worden gezinnen geholpen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Een paar varkens om te starten, voor een ander gezin een stel kippen of  enkele geiten: voedsel en handel! Ook de teelt van groenten heeft perspectief.  Met begeleiding is hier voor menigeen een bestaan op te bouwen. Afgelopen week werd de robuuste cheque door de Sallandse boer Frank van Rossum en dominee Richard Slaar overhandigd aan Amber Singh Subba, vertegenwoordiger van DHF.

Salland, dank je wel. Wat verdienen de vluchtelingen ‘t !!!

oogstgave 2022

OOGSTGAVE 2022


Vluchtelingen in Nepal verdienen het

Het verleden achtervolgt hen nog steeds, de 6000 Buthaanse vluchtelingen in de kampen van Nepal. Ruim 30 jaar geleden werd een fikse bevolkingsgroep door de toenmalige dictator van Bhutan vanwege hun Nepalese roots het land uitgezet. De vluchtelingenkampen, opgezet door UNHCR, groeiden uit tot 120.000 personen. Hun lot: ‘food en shelter’ en verder geen enkel recht of perspectief. In 2018 bleven na een wereldwijde herplaatsing nog 6000 vluchtelingen over zonder ook maar enige ondersteuning. Het overgrote deel van deze achterblijvers behoorde – sociaal gezien – tot de onderklasse.
Sinds 2011 woont een kleine Bhutanese gemeenschap in Raalte. Amber Singh Subba is één van hen. Van hieruit stelt hij alles in het werk om de overgebleven gezinnen in de Nepalese kampen zelfredzaam te maken. De vele reizen naar Nepal, de contacten die hij heeft met UNHCR en de lokale vrouwenorganisatie hebben nu al op kleine schaal resultaat opgeleverd. Enkele gezinnen weten zich nu te redden met een paar geiten, een stel kippen of varkens. Mede door het succes van deze vormen van veehouderij, is een grootschalig project opgezet om een deel van de 390 gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien. Amber Singh Subba heeft hierin een vooraanstaande rol. Vanuit Raalte zette Amber de stichting DHF op: Displaced Himalayan Forum . De stichting heeft als hoofddoel de extreme armoede en de uitsluiting van de Bhutanen te bestrijden. In het verlengde hiervan past het streven om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Het is dan ook geen wonder dat de Raalter DHF het verzoek indiende om de oogstgave te bestemmen voor een land- en tuinbouwproject in de Bhutanese kampen in Nepal. De Werkgroep Oogstgave Raalte heeft dit project omarmd en presenteert het als oogstgave 2022.
Onder ‘Vluchtelingen in Nepal verdienen het’ is het oogstgaveproject gericht om ruim 20 gezinnen te voorzien van mogelijkheden om in een eigen behoefte te voorzien. Varkenshouderij, een stel kippen, enkele geiten; weer andere gezinnen vinden hun bestaan in de groenteteelt. Als eenmaal deze gezinnen een bestaan hebben ontwikkeld, zullen ook andere huishoudens kunnen aanhaken. Naast economische redzaamheid stijgt hun eigenwaarde, zal de gezondheid verbeteren en krijgt ook de jeugd perspectief. Ook al zal het vluchtelingenkamp vooreerst hun domein blijven. Wat zou het mooi zijn als de oogstgave deze miskende bevolkingsgroep op het spoor zet van economische zelfstandigheid. Ja, deze vluchtelingen verdienen het. Tijdens Stoppelhaene vindt een deur aan deur-collecte plaats. Ook tijdens de diverse festiviteiten zal tijdens het Sallandse oogstfeest geld ingezameld worden. Hier naast kan geld gestort worden op: :’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57. Nadere informatie op www.worraalte.nl
CORONA houdt ook de oogstgave in de tang

November 2021. Na het succesvolle OOGSTJAAR 2019 werden door de Werkgroep Oogstgave Raalte nieuwe plannen gesmeed. In dat najaar keken we met ons allen vooruit naar het komende project.

Een meer dan waardig project diende zich aan middels de Stichting Displaced Himalayan Forum (DHF).Deze stichting is opgericht door een aantal personen uit de Bhutaanse gemeenschap in Raalte. Het doel van de stichting bestaat uit het ondersteunen van landgenoten in de vluchtelingenkampen in Nepal.                                      Amber Subba, als vluchteling wonende in Raalte, weet als geen ander de problematiek in beide kampen. Met regelmaat vertoeft hij onder zijn gemankeerde landgenoten. Hier ook neemt hij het voortouw om samen met de bewoners en leidinggevenden initiatieven te ontwikkelen om bestaansmogelijkheden te creëren voor de Bhutanen in beide vluchtelingenkampen.                                                  Een land- en tuinbouwproject zou het nieuwe oogstgaveproject worden in 2020….in 2021….                                                   Wat een tegenvaller voor ons, voor de leden van de stichting DHF en vooral voor de bevolking van de vluchtelingenkampen dat c o r o n a roet in het eten gooide. Ook al mochten we in de voorbije Stoppelhaeneweek het project in de Plaskerk presenteren, van een Sallandse actie in de vorm van de oogstgave is het niet gekomen.  Wat gunnen we de vluchtelingen in Nepal een XXL-oogstgave !!!

Vissersvolk verguld met oogstgave

Wat waren ze die dinsdagavond blij, de vrijwilligers van de Red Horse Company! Samen met de pastores ontsloot de Sallandse boer een cheque van maar liefst €28.300. Met dit bedrag kan in Old Sagay , een vissersdorp op het Filipijnse eiland Negros een flinke dorpstuin worden aangelegd. Geld voor irrigatie, voor afrastering, voor bewerking en bemesting van de bodem, voor gereedschap, voor zaai- en pootgoed. Een voorlopig hoogtepunt in een bijzonder kwetsbaar gebied, waar orkanen jaarlijks huishouden. In dit gebied ook streek meteen na de eeuwwisseling de Stichting Red Horse Company neer om samen met de bevolking orkaanbestendige huizen te bouwen.

Elk jaar in de eerste maanden van het nieuwe jaar landt een groep Sallandse vrijwilligers om er de handen uit de mouw te steken. Nu al weer staat de reis voor een kleine tiental mannen en vrouwen gepland .Opnieuw zullen straks een aantal gezinnen de nieuwe huizen gaan betrekken. Het tuinenproject is dan ook een logische stap in de ontwikkeling van deze bescheiden doch uitermate spontane bevolking. De dorpstuin zal straks een variëteit aan groenten en vruchten opleveren waardoor het voedingspatroon, als ook de gezondheid, een flink impuls krijgt. Wat een prachtige ontwikkeling in een gebied waar 20 jaar terug de povere huizen keer op keer door orkanen werden weg geblazen, waar vis en rijst het dagelijks menu vormden en waar leven een survival was.  Met dank aan de Stichting Red Hors Company, met dank aan de inzet van de plaatselijke bevolking, met dank aan de oogstgave.

€28.300 of te wel 1.600.000 Filipijnse peso’s …een felicitatie waard !

Oogstgave 2019 naar tuinenproject op de Filipijnen.

De oogstgave 2019 ondersteunt een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Hier in het vissersdorp Old Sagay landt jaarlijks vanuit Salland een groepje vrijwilligers dat samen met de bevolking in een tijdspanne van 2 weken een aantal orkaan bestendige woningen bouwt. De Red Horse Company is een stichting dat zich tot doel heeft gesteld om de kwetsbare vissersbevolking voort te helpen in hun overlevingsstrijd tegen de natuurelementen. Sinds 2001 organiseert de  enthousiaste groep in Salland geldopbrengende acties om zo doende bouwmaterialen te financieren waarmee met vereende krachten in Old Sagay een flink aantal woningen wordt gebouwd.

Tegelijk met de bouw van huizen is onlangs een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen. Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur moeten worden gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in.

Maar eerst is Salland aan zet! Tijdens de Boerendag op 20 juli a.s. gaat de campagne van start. Vanaf deze zaterdag zal zowel de WOR als de Red Horse Company alle registers open trekken om dit prachtige project ‘aan de man’ te brengen. Wat kan Salland met de oogstgave ook dit jaar weer een ferme aanzet geven tot een duurzame ontwikkeling van een arme en vooral kwetsbare vissersbevolking op de Filipijnen !!

Oogstgave 2018 ..opgeteld !

Wat een volle bak, op die dinsdagavond 30 oktober in de aula van het Carmel College Salland. Afgevaardigden van het Stoppelhaenebestuur, de pastores, de rayonhoofden van de buurtdorpen, de leden van de WOR , de Sallandse boer, de oogstkoningin met haar hofdames èn vooral ook veel leerlingen en ouders van de Xperience-group van het Carmel waren getuige van de bekroning van het voorbije oogstjaar. Met hart en ziel is gedurende de zomermaanden het Mount Neverrestproject gepresenteerd. Een project in Thailand ten behoeve van een school voor gehandicapte kinderen , waarbij niet alleen het zorgcentrum maar ook de lokale bevolking hun vruchten kan plukken. Zelfvoorzienend, economische zelfstandigheid ; zijn dit geen prachtige perspectieven? Alles bepalende factor in deze is de financiële injectie vanuit Salland middels de oogstgave. En ???

Tergend langzaam opende de Sallandse boer die avond de cheque met hierop het uiteindelijke bedrag: €30.100. Jawel..ja beslist…cést tout !!!

Met dit prachtige bedrag kunnen de handen uit de mouwen en is het voortbestaan van de school èn de economische doorgroei van de lokale boeren een zekerheid. Dank..dank..aan alle gulle gevers, alle collectanten èn vooral ook de Xperience-group van het Carmel. Bijzondere dank voor de inzet van de leden van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte.

Wat hadden we dit jaar opnieuw een mooi project !! Met een super opbrengst …€30.100 ..

Oogstgave 2018 naar Thailand

Thai Child Development Foundation bekommert zich in de verre binnenlanden van Thailand om de verzorging en ontplooiing van een grote groep gehandicapte kinderen. Met de school als middelpunt, heeft zich geleidelijk aan een nagenoeg zelfvoorzienende leefgemeenschap ontwikkeld van kinderen, vrijwilligers, ouders en kleine boeren. Nu steeds minder inkomsten via fondsen binnen komen, hangt het voortbestaan van de school aan een zijden draadje. Met het Mount Neverrest-project wordt de irrigatie op de hellingen geregeld, wordt de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen. Hiermee genereert de school in de toekomst een dusdanige inkomstenbron waardoor niet alleen de school maar ook de ouders en de lokale bevolking een bestaan krijgen. Stoppelhaene heeft dit project omarmd als oogstgaveproject 2018. Het Mount Neverrest-project is voorgedragen door medewerkers van het Carmel College Salland. Een drietal docenten doet in april met 16 derdejaars leerlingen – in het kader van Xperience – het projectgebied in het uiterste zuiden van Thailand aan. Wat kan deze groep straks bij terugkomst ons in geuren en kleuren uit de doeken doen hoe ongemeen nodig de oogstgave is voor deze zorgboerderij….

Met de opbrengst van de Oogstgave 2018 wordt niet alleen het Mount Neverrest-project opgestart, meteen ook wordt een geweldige ontwikkeling op gang gezet waardoor de school èn de lokale bevolking kunnen werken aan bestaanszekerheid. Heel ver en heel diep in het zuiden van Thailand.

Oogstgave 2017..afgerond…en opgestart 

Dinsdag 24 oktober j.l. onthulde de Sallandse boer in het Annahuis in Raalte als slotstuk van het oogstgaveproject de uiteindelijke cheque. Een daverend applaus klonk op bij het openbaar maken van het definitieve bedrag. Voor de kwetsbare vrouwengroep in Nicaragua werd maar liefst €26.600 opgehaald. Een kapitaal in de wetenschap dat de waarde ervan in dit Centraal Amerikaanse land zeker het tienvoudige is.  De symbolische overhandiging van de cheque was in handen  van pastor Baneke. Wat was Bert Neevel in zijn nopjes met dit grote bedrag. Als contactpersoon èn als aanjager van het tuinenproject draagt hij zorg voor de oversteek ervan. Dàn zullen 25 families hun tuinenplan ten uitvoer brengen. Een eenvoudige irrigatiesysteem, gereedschap, zaai- en pootgoed èn deskundige begeleiding zullen op den duur tot voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van deze families leiden. Om – verderop in de toekomst – aanstekelijk te werken voor nog meer gezinnen… Wat brengt dit mooie bedrag in dit deel van Nicaragua een complete metamorfose te weeg: perspectief, zelfverantwoordelijkheid, gezondheid en doorgroei. Op een plek op de aarde waar op dit moment het leven een survival is…

De oogstgave is hier in Salland afgerond; in Nicaragua kunnen de mouwen opgestroopt worden. ‘In goede aarde’, ja daarin hebben we alle vertrouwen.

‘in goede aarde’ ; tuinenproject in Nicaragua

Oogstgave 2017 

Het zijn niet alleen orkanen, aardbevingen of vulkanen die de bevolking in dit deel van Nicaragua veelvuldig teisteren. Alsof dit noodlot nog niet genoeg is, moet de bevolking van dit Centraal Amerikaanse land zich jaarlijks wapenen tegen lange tijden van droogte. Bij gebrek aan een degelijk irrigatiesysteem zijn de levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking ver beneden peil. Wat een verbijsterend feit anno 2017 in dit werelddeel, waar bovendien de boeren een aantal grondrechten wordt ontnomen. Op het eerste gezicht uitzichtloos.
affiche.definitief_small

 

De lokale vrouwenbeweging  Xochilt Acalt legt zich niet neer bij de ondergeschikte rol en de ogenschijnlijke kansloosheid van de bevolking. Meetings en training geven  vrouwen de overtuiging dat gezamenlijke aanpak groeikansen biedt voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg en grondrechten geven de bevolking een ongekende dynamiek. Het tuinenproject komt dan ook niet uit de lucht vallen. Gefaciliteerd door de Sallandse bevolking wordt de voedselzekerheid van vooreerst 25 families verbeterd. De vrouwen worden getraind in het verbouwen en verwerken van groente en fruit in hun eigen tuin. Tomaten, komkommers, pompoen samen met papaya, bananen en sinaasappels als variatie op de huidige eentonigheid van slechts mais en bonen. Door dit project zal gedurende het gehele jaar het aantal gewassen toenemen en de productie vergroten door meer kennis en betere middelen. Kansen ontstaan er bovendien op de lokale markt. Bijzonder ook de pilot voor één familie om vis in combinatie met sla te produceren. Bij een succesvol verloop zal dit project breed uitgerold gaan worden.

Wat kan de oogstgave hier in dit kwetsbare deel van Nicaragua beslissend zijn, vooreerst voor de 25 families en in later stadium voor de ontwikkeling van de regionale bevolking. Wat kan de aanschaf van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en kweekvisbenodigdheden hier het verschil maken tussen armoede en gelatenheid versus voedselzekerheid en perspectief. De gretigheid van de vrouwen voor training en om daadwerkelijk de hand aan de schop te slaan is buitengewoon groot. De oogstgave zal dan ook als een hemels geschenk in ontvangst genomen worden. In een stuk land dat kreunt onder droogte en onder het geweld van natuurverschijnselen.