Oogstgave 2014: Gezinslandbouw in Mooto.

boerendag 2014

boerendag 2014

Tussenstand Oogstgave 2014, veel belovend
Tijdens de oogstviering op de Domineeskamp, maakte afgelopen donderdag de Sallandse boer de tussenstand bekend van de inzameling. Op dat moment stond de teller al op €26.400. Een geweldig bedrag ! Zowel Klaas Vonk als Rik Raeymaekers waren ‘in de wolken’ met deze voorlopige opbrengst. Voor de beeldvorming vertaalde Rik dit bedrag naar Congolese maatstaven. Een bedrag als dit heeft dan in Nederland de grootte van ruim 1 miljoen euro’s….            Wat krijgt de landbouw in Mooto hiermee een geweldige boost : met kwalitatief hoogstaand zaai- en pootgoed, met geavanceerde droog- en fermentatiefaciliteiten, met goede werktuigen en met een deskundige begeleiding zal de teelt en productie van de gewassen in de 10 dorpen krachtig doorontwikkelen. Deze duurzame bestaanszekerheid is meteen de opmaat naar  goed onderwijs en een toegankelijke gezondheidszorg.
€26.400. als tussenstand… De goodwill voor dit project is , zo blijkt ons de afgelopen dagen , bijzonder hoog. Ook op de Boerendag toonden vele bezoekers hun betrokkenheid…. Zo waren we halverwege de middag al door onze grote voorraad bakbananen heen.
Op dinsdag 7 oktober wordt het uiteindelijke bedrag van de oogstgave bekend gemaakt. Nog afgezien van de hoogte ervan, kunnen we nu al stellen dat ‘Volop kiemkracht’ de harten van velen heeft gestolen.

 

 

 

 

‘Volop kiemkracht’

Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, kent een weerbarstige geschiedenis, waarin koloniale overheersing, geweld, chaos, oorlogen, armoede en ziekten het voorland vormden van de huidige 70 miljoen inwoners. Anno 2014 gloeit het verleden nog na; rebellie en corruptie woekeren in dit land met rijke bodemschatten.                                      

En toch is er hoop. Het vredesakkoord, de nieuwe overgangsregering van Joseph Kabila èn – hoe ingezoomd ook in dit onmetelijk land – de overlevingsdrang van de plaatselijke bevolking. In de regio Bikoro bijvoorbeeld, in het uiterste westen van Congo, begint het leven te bruisen.

Met hulp van buitenaf is in 2010 het ‘ontwikkelingsproject Mooto’ opnieuw opgestart. De paters Lazaristen vormen samen met onder andere VZW Mooto&Bikoro vanuit het Belgische Retie één van de partners van het ontwikkelingsproject. Een broer van Klaas Vonk uit Raalte werkte in het verleden als pater onder de bevolking van het evenaarswoud. Het landbouwproject in Congo en de oogstgave tijdens Stöppelhaene vormen op deze wijze een prachtige match!

Het gezinslandbouwproject strekt zich uit over 10 dorpen van elk 200 families. Van oudsher is hier sprake van overlevingslandbouw, waarbij mais en maniok als basisvoedsel gelden en waar telkens bossen gekapt en verbrand werden. De  opbrengsten waren laag , het voedsel erg eenzijdig, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar. Het arme, kwetsbare  volk overleefde. In 2010 kwam uiteindelijk de kentering met hulp van buiten.

Het inmiddels opgestarte landbouwproject zal de verwaarloosde en deels vernielde cacaoplantages cultiveren, door meerdere planten tegelijkertijd en afwisselend te verbouwen. Cacao, palmolie, bonen, mais en maniok geven variatie in het voedsel; de noodzaak om bosgebieden af te branden verdwijnt. Het opkweken, de verspreiding van zaad- en pootgoed , maar ook het vervoer en de verwerking van de oogst wordt gemeenschappelijk aangepakt.  Palmnoten worden centraal geperst tot olie en geconserveerd; ook de cacaoteelt , de verwerking en de export ervan verlopen op dezelfde wijze. Palmolie wordt op de lokale markt verkocht, cacao geëxporteerd.  Met dit meerjaren project wordt het inkomen van de boer versterkt, waardoor het mogelijk is om de kinderen naar school te laten gaan;toegang  tot de gezondheidszorg is nu mogelijk. Bestaanszekerheid, in de breedste zin van het woord, ligt in het verschiet.

Met de opbrengst van de oogstgave 2014 wordt zaai- en pootgoed aangekocht ten behoeve van de plantages. Onmisbaar – voor zowel de teelt, de oogst als voor de verwerking-  zijn gieters, spaden, hakmessen, stootkarren,oliepersen, ketels, vaten en fermentatiebakken. Om de nieuwe landbouwprocessen, het verwerken van de oogst, en het vermarkten efficiënt te laten verlopen zijn scholing en begeleiding uiterst belangrijk. Ook hier gaan kennis en kunde hand in hand.

Hoe aangrijpend en veel belovend het verslag van ontwikkelingswerker Rik Raeymaekers bij terugkomst van zijn werkbezoek in Mooto. Enthousiast verhaalde hij van de gedrevenheid van de bevolking en het geloof in zichzelf èn in de toekomst. Met ondersteuning van buiten af groeit het volk uit tot een zelfredzame en gezonde gemeenschap in het verre Congo.

De oogstgave 2014 kan hieraan een mooi steentje bijdragen!

affiche2014.aangepast formaat