Criteria

Aan welke CRITERIA dient een project te voldoen?

Vanuit het besef dat de opbrengst daadwerkelijk en zeker op de plaats van bestemming komt

èn

dat Salland “iets moet hebben” met het project

èn

dat onze gift een “investering in de toekomst” is,

zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • er is sprake van een concreet en lopend project, dat binnen ons budget past;
    het project is probleemoplossend en streeft voedselzekerheid na;
  • landbouw vormt een wezenlijk bestanddeel van het project; vrouwen participeren in het project;
  • scholing vormt een belangrijk onderdeel;
  • het vergroot de basiswelstand van de gemeenschap;
  • er is sprake van een duurzame organisatie;
  • er dient een goede verantwoording te worden afgelegd;
  • zowel voorafgaande aan het project, tijdens, als ook in het vervolgtraject dient goede informatie verstrekt te worden.