Doel

Waar gáán we voor?

De WOR :

  • wil onder de Sallandse bevolking aandacht vragen – en bewustwording op gang brengen- voor lokale problemen in ontwikkelingslanden. De focus ligt met name op het terrein van de voedselzekerheid.
  • wil heel gericht geldopbrengende acties organiseren voor landbouwprojecten in de derde wereld. De actie is specifiek gekoppeld aan de oogstgave van Stöppelhaene.
  • streeft er naar om de hulpvragende gemeenschap in staat te stellen voedsel te verbouwen voor zichzelf en voor de markt; mede hierdoor kan gewerkt worden aan andere bronnen van inkomsten. Hierbij speelt het onderwijs – in het bijzonder het landbouwonderwijs – een allesbepalende rol.
  • richt zich op voedselzekerheid; dit verhoogt de kansen voor vrouwen en tempert een explosieve bevolkingsgroei. Kleine boeren moeten zich als ondernemers gedragen. Hun markten moeten toegankelijk zijn voor de armen. De armen moeten producent en consument zijn, waardoor een verbreding en uitbreiding van de lokale markt ontstaat.
  • werkt samen met zelfstandige organisaties, die niet afhankelijk zijn van overheid en politiek.

Dit bovengenoemde proces ondersteunen, geeft in een notendop de marsroute aan van de Werkgroep Oogstgave Raalte voor de komende jaren.