Ontstaan

Een duik in het verleden

Zelden zal een zondagspreek in het Sallandse zoveel te weeg hebben gebracht!! Het onrecht en de schrijnende gekwetstheid van een volk op de Filippijnen ….De kerkgangers werd die dag een spiegel voorgehouden! Frans Kleine Koerkamp had op die zondag de 14-de augustus 1969 de toehoorders ‘geraakt’. Onmiskenbaar!

De ‘Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte *’, als een oecumenische actiegroep, is geboren.
De dankbaarheid die elk jaar zo treffend tot uiting kwam in de Stöppelhaene, kreeg een diepere dimensie: solidariteit met de agrarische bevolkingsgroepen waar een jaarlijkse oogst geen vanzelfsprekendheid is.

Een mijlpaal – in feite een koerswending – in de geschiedenis van Stöppelhaene, waar tot nu toe de oogstgave naar de geestelijkheid ging.

Over onze eigen grenzen!

De oogstgave werd een geldopbrengende actie in het Sallandse ten behoeve van een agrarisch project in een ontwikkelingsland. Waren het in de beginjaren missionarissen, zendelingen en ontwikkelingswerkers die financiële steun vroegen voor hun werk, de laatste decennia geniet de directe link met regionale ontwikkelingswerkers een sterke voorkeur.

Samen tegen armoede.

  • huidige Werkgroep Oogstgave Raalte