Oogstgave 2015 brengt €29.350 op

Dinsdag 6 oktober j.l. ontvouwde Martijn van den Berg, de Sallandse boer,                               tergend langzaam de definitieve opbrengst van de oogstgave 2015. De spanning was op de gezichten af te lezen. Dominee Zwerver, de oogstkoningin en haar gevolg, vertegenwoordigers van Stöppelhaene, bestuursleden van Havonos en de leden van de W.O.R. reageerden dan ook met applaus toen het prachtige bedrag van €29.350 openbaar werd. In de wetenschap dat De Wilde Ganzen dit bedrag nog eens met 50% vermeerdert, betekent dit concreet dat vele tientallen onvolledige Tamil-gezinnen een nieuw perspectief te wachten staat: van overleven naar bestaanszekerheid. Opnieuw heeft Stoppelhaene zich onderscheiden als oogstdankfeest. Een welvarend volk dat over haar eigen grenzen heen kijkt en solidariteit toont met een bevolkingsgroep dat ‘aan de grond zit’. De oogstgave ‘doet er toe’..in het noorden van Sri Lanka !

oogstgave 2015

oogstgave 2015