Oogstgave 2015 naar Sri Lanka

‘Van de grond af aan’    Affiche 2015 Oogstgave Sri Lanka

Vanuit de vluchtelingenkampen keerde de bevolking van Sri Lanka terug naar hun voormalige woongebieden. Zwaar getraumatiseerd na de burgeroorlog die in 2009 eindigde en die aan duizenden burgers het leven kostte. De gebroken gezinnen, waaronder tienduizenden weduwen met kinderen, troffen een volledig verwoest gebied aan. Niet alleen de burgeroorlog ook de tsunami had haar sporen achtergelaten.

Hier, op hun eigen grond, desolaat en pijnlijk tegelijk, moest een nog altijd onderdrukte bevolkingsgroep zijn eigen leven herpakken. Van de grond af aan! Een survival voor 90.000 oorlogsweduwen met kinderen, op het noordelijk deel van het eiland in de Indische Oceaan. Aan hun lot overgelaten door de overheid, weg kwijnend in anonimiteit. Berusting leek hun noodlot als niet hulp op gang was gekomen.

Aanvankelijk noodhulp; hierna kwamen duurzame ontwikkelprojecten op gang, vaak in samenwerking met nationale en internationale hulporganisaties. Vanuit Raalte werd in 2005 de stichting Havonos opgericht. In samenwerking met de congregatie OMI concentreerde Havonos zich op het meest verwoeste gebied in Sri Lanka, waar onvolledige gezinnen en duizenden weeskinderen in hun ontreddering hun leven niet wisten op te pakken. Projecten rond wederopbouw, scholing en gezondheid zorgen tot op de dag van vandaag voor perspectief. Gemeenschapshuizen werden gebouwd en bieden opvang aan jong en oud. Hier ook vinden activiteiten plaats: educatieve programma’s,  trauma cursussen en leeractiviteiten rondom landbouw, veiligheid en gezondheid.

In 2013 werd in de regio Vanni een allereerste, voorzichtige stap gemaakt met een project waarbij oorlogsweduwen worden geholpen om een eigen bestaan op te bouwen. Twee jaar later kan dit project met behulp van de Sallandse oogstgave groots uitgebreid worden. Met dit landbouwproject worden weduwen in staat gesteld om voor hun gezin een eigen inkomen te verwerven. Stukken land worden ter beschikking gesteld om te bewerken. Op beperkte schaal beschikken gezinnen over kippen, geiten en koeien. Met de opbrengst van de oogstgave 2015 kan zaai- en pootgoed, vee en handgereedschap worden aangeschaft. Ook waterpompen ten behoeve van de irrigatie zijn meer dan welkom.

Het beeld van een geslaagd landbouwproject? Honderden eenouder gezinnen verwerven hun eigen inkomen door rijst, uien, groente en pepers op een akkerland te verbouwen; andere gezinnen verzorgen hun eigen kippen, geiten of koeien. Door de verkoop van landbouw- en veeteeltproducten wordt een inkomen gecreëerd, waardoor bestaanszekerheid verworven wordt. Het landbouwproject brengt een olievlekwerking te weeg, waardoor de lokale economie een positieve injectie zal krijgen.

De oogstgave 2015 is voor deze dappere, maar o zo aangeslagen bevolking niet alleen bijzonder welkom maar vooral van levensbelang.                                                                                                                           

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)