Oogstgave 2016 naar Burkina Faso

Groeikansen aan de rand van de woestijn

Burkina Faso geldt als één van de aller armste landen op aarde. Op het schrale zand van dit Sahelland is overleven een alledaagse strijd. Ook in het toch al korte regenseizoen is de opbrengst uit zowel de landbouw als de veeteelt marginaal. Ondervoeding, ziekte en een hoge kindersterfte maken het volk bijzonder kwetsbaar. Samen met analfabetisme en een oprukkende woestijn is dit het noodlot van de bevolking van het dorpje Tikato. Hier zou het leven geleidelijk aan opdrogen en verdwijnen als niet hulp van buitenaf zich aanbood. Een geschenk uit de hemel!

Pater Frans Balemans zag 50 jaar geleden de armoede en de nood in het bisdom Kaya. Zijn brief aan vrienden in Nederland had als aanhef: ”Jullie zullen er niet van wakker liggen dat hier jaarlijks 10.000 mensen van honger omkomen”. Zijn uitroep echter was niet aan dovemansoren gericht. De Stichting Balemans zag het levenslicht. In de jaren hierop volgend kon de Witte Pater, met steun vanuit zijn moederland, een aantal projecten opzetten. Bij dit alles kregen vrouwengroepen een vooraanstaande rol.

landbouwproject in Burkina Faso 2016

landbouwproject in Burkina Faso 2016

Tot op de dag van vandaag is er de strijd tegen de verwoestijning. Met financiële steun van de Stichting Balemans werden waterpompen aangeschaft zodat er door irrigatie nu ook buiten het regenseizoen geoogst wordt. Een volgende, cruciale stap moet nu gezet worden. Hiervoor ligt een ontwikkelplan klaar. De Sallandse oogstgave 2016 kan in de ondersteuning ervan beslissend zijn.

Met het beoogde project wordt een vrouwengroep de kans gegeven de voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van 40 huishoudens voorgoed te verbeteren. Het landbouwproject focust zich op 2 hectare landbouwgrond in het dorp Tikato. De groenteteelt zal geïntroduceerd worden om over meer voedseldiversiteit te kunnen beschikken. Deze groenten worden buiten het regenseizoen verbouwd, waardoor er gedurende het jaar minder voedseltekorten optreden. Uitgewerkte plannen liggen klaar met betrekking tot de aanleg van een irrigatiesysteem, het zaaien, planten en conserveren van groenten, het afkavelen van de landbouwgrond, de aanschaf van materialen om de grond te bewerken, de installatie van een graanmolen èn de training van vrouwen. Als dit complexe plan eenmaal vorm krijgt, dan is allereerst de zelfvoorziening van voedsel het gehele jaar verzekerd. Nu groenten ook vermarkt gaan worden, versterkt dit de economische zelfstandigheid van de voorheen opgeofferde generatie vrouwen en meisjes. Meteen ook ontwikkelt het dorp Tikato zich; scholing en gezondheidszorg krijgen een flinke boost. De woestijn te lijf, een nieuw bestaan tegemoet!

Wat kan Salland met de oogstgave 2016 hierbij een alles beslissende rol spelen. Dan is de noodkreet van Frans Balemans- een halve eeuw terug – niet vergeefs geweest.

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:’ Oogstgave’,

bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57