Oogstgave 2018 ..opgeteld !

Wat een volle bak, op die dinsdagavond 30 oktober in de aula van het Carmel College Salland. Afgevaardigden van het Stoppelhaenebestuur, de pastores, de rayonhoofden van de buurtdorpen, de leden van de WOR , de Sallandse boer, de oogstkoningin met haar hofdames èn vooral ook veel leerlingen en ouders van de Xperience-group van het Carmel waren getuige van de bekroning van het voorbije oogstjaar. Met hart en ziel is gedurende de zomermaanden het Mount Neverrestproject gepresenteerd. Een project in Thailand ten behoeve van een school voor gehandicapte kinderen , waarbij niet alleen het zorgcentrum maar ook de lokale bevolking hun vruchten kan plukken. Zelfvoorzienend, economische zelfstandigheid ; zijn dit geen prachtige perspectieven? Alles bepalende factor in deze is de financiële injectie vanuit Salland middels de oogstgave. En ???

Tergend langzaam opende de Sallandse boer die avond de cheque met hierop het uiteindelijke bedrag: €30.100. Jawel..ja beslist…cést tout !!!

Met dit prachtige bedrag kunnen de handen uit de mouwen en is het voortbestaan van de school èn de economische doorgroei van de lokale boeren een zekerheid. Dank..dank..aan alle gulle gevers, alle collectanten èn vooral ook de Xperience-group van het Carmel. Bijzondere dank voor de inzet van de leden van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte.

Wat hadden we dit jaar opnieuw een mooi project !! Met een super opbrengst …€30.100 ..