Oogstgave 2019 naar tuinenproject op de Filipijnen.

De oogstgave 2019 ondersteunt een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. Hier in het vissersdorp Old Sagay landt jaarlijks vanuit Salland een groepje vrijwilligers dat samen met de bevolking in een tijdspanne van 2 weken een aantal orkaan bestendige woningen bouwt. De Red Horse Company is een stichting dat zich tot doel heeft gesteld om de kwetsbare vissersbevolking voort te helpen in hun overlevingsstrijd tegen de natuurelementen. Sinds 2001 organiseert de  enthousiaste groep in Salland geldopbrengende acties om zo doende bouwmaterialen te financieren waarmee met vereende krachten in Old Sagay een flink aantal woningen wordt gebouwd.

Tegelijk met de bouw van huizen is onlangs een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen. Vooreerst dient de waterhuishouding gereguleerd worden, zal afrastering noodzakelijk zijn en grond in cultuur moeten worden gebracht. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in.

Maar eerst is Salland aan zet! Tijdens de Boerendag op 20 juli a.s. gaat de campagne van start. Vanaf deze zaterdag zal zowel de WOR als de Red Horse Company alle registers open trekken om dit prachtige project ‘aan de man’ te brengen. Wat kan Salland met de oogstgave ook dit jaar weer een ferme aanzet geven tot een duurzame ontwikkeling van een arme en vooral kwetsbare vissersbevolking op de Filipijnen!!