oogstgave 2022

OOGSTGAVE 2022


Vluchtelingen in Nepal verdienen het

Het verleden achtervolgt hen nog steeds, de 6000 Buthaanse vluchtelingen in de kampen van Nepal. Ruim 30 jaar geleden werd een fikse bevolkingsgroep door de toenmalige dictator van Bhutan vanwege hun Nepalese roots het land uitgezet. De vluchtelingenkampen, opgezet door UNHCR, groeiden uit tot 120.000 personen. Hun lot: ‘food en shelter’ en verder geen enkel recht of perspectief. In 2018 bleven na een wereldwijde herplaatsing nog 6000 vluchtelingen over zonder ook maar enige ondersteuning. Het overgrote deel van deze achterblijvers behoorde – sociaal gezien – tot de onderklasse.
Sinds 2011 woont een kleine Bhutanese gemeenschap in Raalte. Amber Singh Subba is één van hen. Van hieruit stelt hij alles in het werk om de overgebleven gezinnen in de Nepalese kampen zelfredzaam te maken. De vele reizen naar Nepal, de contacten die hij heeft met UNHCR en de lokale vrouwenorganisatie hebben nu al op kleine schaal resultaat opgeleverd. Enkele gezinnen weten zich nu te redden met een paar geiten, een stel kippen of varkens. Mede door het succes van deze vormen van veehouderij, is een grootschalig project opgezet om een deel van de 390 gezinnen in hun levensonderhoud te voorzien. Amber Singh Subba heeft hierin een vooraanstaande rol. Vanuit Raalte zette Amber de stichting DHF op: Displaced Himalayan Forum . De stichting heeft als hoofddoel de extreme armoede en de uitsluiting van de Bhutanen te bestrijden. In het verlengde hiervan past het streven om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Het is dan ook geen wonder dat de Raalter DHF het verzoek indiende om de oogstgave te bestemmen voor een land- en tuinbouwproject in de Bhutanese kampen in Nepal. De Werkgroep Oogstgave Raalte heeft dit project omarmd en presenteert het als oogstgave 2022.
Onder ‘Vluchtelingen in Nepal verdienen het’ is het oogstgaveproject gericht om ruim 20 gezinnen te voorzien van mogelijkheden om in een eigen behoefte te voorzien. Varkenshouderij, een stel kippen, enkele geiten; weer andere gezinnen vinden hun bestaan in de groenteteelt. Als eenmaal deze gezinnen een bestaan hebben ontwikkeld, zullen ook andere huishoudens kunnen aanhaken. Naast economische redzaamheid stijgt hun eigenwaarde, zal de gezondheid verbeteren en krijgt ook de jeugd perspectief. Ook al zal het vluchtelingenkamp vooreerst hun domein blijven. Wat zou het mooi zijn als de oogstgave deze miskende bevolkingsgroep op het spoor zet van economische zelfstandigheid. Ja, deze vluchtelingen verdienen het. Tijdens Stoppelhaene vindt een deur aan deur-collecte plaats. Ook tijdens de diverse festiviteiten zal tijdens het Sallandse oogstfeest geld ingezameld worden. Hier naast kan geld gestort worden op: :’ Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57. Nadere informatie op www.worraalte.nl