privacy verklaring

Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe de W.O.R. met persoonlijke gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

De W.O.R. vraagt omwille van de jaarlijkse geldinzameling (aspirant-) collectanten om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens moet u verstrekken omdat wij die nodig hebben  voor het opstellen en bijhouden van ons bestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de werkgroep.

Het bestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de vereniging. Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen.
Als u als collectant uw deelname opzegt, en er bestaan over en weer geen  verplichtingen meer, dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.

Onze website maakt gebruik van een niet-beveiligde verbinding (http:/..). De functie van de website is puur informatief en doelgericht ( grondslag : informatieverstrekking over de W.O.R. en over de actuele en voorbije oogstgaveprojecten). De website maakt gebruik van functionele cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de website.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan de secretaris van de W.O.R.. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.