Tag archieven: Nicaragua

Oogstgave 2017..afgerond…en opgestart 

Dinsdag 24 oktober j.l. onthulde de Sallandse boer in het Annahuis in Raalte als slotstuk van het oogstgaveproject de uiteindelijke cheque. Een daverend applaus klonk op bij het openbaar maken van het definitieve bedrag. Voor de kwetsbare vrouwengroep in Nicaragua werd maar liefst €26.600 opgehaald. Een kapitaal in de wetenschap dat de waarde ervan in dit Centraal Amerikaanse land zeker het tienvoudige is.  De symbolische overhandiging van de cheque was in handen  van pastor Baneke. Wat was Bert Neevel in zijn nopjes met dit grote bedrag. Als contactpersoon èn als aanjager van het tuinenproject draagt hij zorg voor de oversteek ervan. Dàn zullen 25 families hun tuinenplan ten uitvoer brengen. Een eenvoudige irrigatiesysteem, gereedschap, zaai- en pootgoed èn deskundige begeleiding zullen op den duur tot voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van deze families leiden. Om – verderop in de toekomst – aanstekelijk te werken voor nog meer gezinnen… Wat brengt dit mooie bedrag in dit deel van Nicaragua een complete metamorfose te weeg: perspectief, zelfverantwoordelijkheid, gezondheid en doorgroei. Op een plek op de aarde waar op dit moment het leven een survival is…

De oogstgave is hier in Salland afgerond; in Nicaragua kunnen de mouwen opgestroopt worden. ‘In goede aarde’, ja daarin hebben we alle vertrouwen.

‘in goede aarde’ ; tuinenproject in Nicaragua

Oogstgave 2017 

Het zijn niet alleen orkanen, aardbevingen of vulkanen die de bevolking in dit deel van Nicaragua veelvuldig teisteren. Alsof dit noodlot nog niet genoeg is, moet de bevolking van dit Centraal Amerikaanse land zich jaarlijks wapenen tegen lange tijden van droogte. Bij gebrek aan een degelijk irrigatiesysteem zijn de levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking ver beneden peil. Wat een verbijsterend feit anno 2017 in dit werelddeel, waar bovendien de boeren een aantal grondrechten wordt ontnomen. Op het eerste gezicht uitzichtloos.
affiche.definitief_small

 

De lokale vrouwenbeweging  Xochilt Acalt legt zich niet neer bij de ondergeschikte rol en de ogenschijnlijke kansloosheid van de bevolking. Meetings en training geven  vrouwen de overtuiging dat gezamenlijke aanpak groeikansen biedt voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg en grondrechten geven de bevolking een ongekende dynamiek. Het tuinenproject komt dan ook niet uit de lucht vallen. Gefaciliteerd door de Sallandse bevolking wordt de voedselzekerheid van vooreerst 25 families verbeterd. De vrouwen worden getraind in het verbouwen en verwerken van groente en fruit in hun eigen tuin. Tomaten, komkommers, pompoen samen met papaya, bananen en sinaasappels als variatie op de huidige eentonigheid van slechts mais en bonen. Door dit project zal gedurende het gehele jaar het aantal gewassen toenemen en de productie vergroten door meer kennis en betere middelen. Kansen ontstaan er bovendien op de lokale markt. Bijzonder ook de pilot voor één familie om vis in combinatie met sla te produceren. Bij een succesvol verloop zal dit project breed uitgerold gaan worden.

Wat kan de oogstgave hier in dit kwetsbare deel van Nicaragua beslissend zijn, vooreerst voor de 25 families en in later stadium voor de ontwikkeling van de regionale bevolking. Wat kan de aanschaf van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en kweekvisbenodigdheden hier het verschil maken tussen armoede en gelatenheid versus voedselzekerheid en perspectief. De gretigheid van de vrouwen voor training en om daadwerkelijk de hand aan de schop te slaan is buitengewoon groot. De oogstgave zal dan ook als een hemels geschenk in ontvangst genomen worden. In een stuk land dat kreunt onder droogte en onder het geweld van natuurverschijnselen.