Tag archieven: oogstgave 2014

€ 30.500 naar ‘Volop kiemkracht’

Het was bijzonder spannend, die dinsdagavond, de 7de oktober in het Annahuis in Raalte. Wat zou het uiteindelijke bedrag zijn van de oogstgave 2014?

Even maar was het stil. Alle ogen gericht op de schatbewaarders, dominee Zwerver, pastor Verwey en Ton Groote Wolthaar als de Sallandse boer. En Rik Raeymaekers, Klaas en Anny Vonk , de ambassadeurs van dit prachtige landbouwproject, wat ging er wel niet door hun hoofden heen? Het werkelijke bedrag of de werkelijke betekenis ervan, voor het volk in Mooto?
Applaus was er, maar ook waardering en de hoogste gunfactor, toen het definitieve bedrag wereldkundig werd: €30.500. De dank die Rik Raeymaekers hierna uitsprak ‘a-dem-de’ Congo! Wat een geweldige boost krijgt de boerenbevolking in Mooto met zo’n kapitaalsinput. In deze regio wordt de ingeslagen weg naar zelfredzaamheid voortgezet.

En Rik kijkt mee, stuurt en stimuleert èn zal de komende jaren verslag doen aan de Sallandse bevolking.

Oogstgave 2014: Gezinslandbouw in Mooto.

 

 

‘Volop kiemkracht’

 ‘Volop kiemkracht’, is het motto van het nieuwe oogstgaveproject 2014. Stöppelhaene zal dit jaar kleurrijker zijn dan ooit. Muziek en dans uit Congo in dienst van een grootse inzameling tijdens het oogstdankfeest. Met de opbrengst draagt Salland mee aan een ontwikkeling in een regio in Congo waar onlangs de stap is gezet van overlevingslandbouw naar een duurzame vorm van familiale landbouw.

Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, kent een weerbarstige geschiedenis, waarin koloniale overheersing, geweld, chaos, oorlogen, armoede en ziekten het voorland vormden van de huidige 70 miljoen inwoners. Anno 2014 gloeit het verleden nog na; rebellie en corruptie woekeren in dit land met rijke bodemschatten.                                      

En toch is er hoop. Het vredesakkoord, de nieuwe overgangsregering van Joseph Kabila èn – hoe ingezoomd ook in dit onmetelijk land – de overlevingsdrang van de plaatselijke bevolking. In de regio Bikoro bijvoorbeeld, in het uiterste westen van Congo, begint het leven te bruisen.

Met hulp van buitenaf is in 2010 het ‘ontwikkelingsproject Mooto’ opnieuw opgestart. De paters Lazaristen vormen samen met onder andere VZW Mooto&Bikoro vanuit het Belgische Retie één van de partners van het ontwikkelingsproject. Een broer van Klaas Vonk uit Raalte werkte in het verleden als pater onder de bevolking van het evenaarswoud. Het landbouwproject in Congo en de oogstgave tijdens Stöppelhaene vormen op deze wijze een prachtige match!

Het gezinslandbouwproject strekt zich uit over 10 dorpen van elk 200 families. Van oudsher is hier sprake van overlevingslandbouw, waarbij mais en maniok als basisvoedsel gelden en waar telkens bossen gekapt en verbrand werden. De  opbrengsten waren laag , het voedsel erg eenzijdig, de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg onbereikbaar. Het arme, kwetsbare  volk overleefde. In 2010 kwam uiteindelijk de kentering met hulp van buiten.

Het inmiddels opgestarte landbouwproject zal de verwaarloosde en deels vernielde cacaoplantages cultiveren, door meerdere planten tegelijkertijd en afwisselend te verbouwen. Cacao, palmolie, bonen, mais en maniok geven variatie in het voedsel; de noodzaak om bosgebieden af te branden verdwijnt. Het opkweken, de verspreiding van zaad- en pootgoed , maar ook het vervoer en de verwerking van de oogst wordt gemeenschappelijk aangepakt.  Palmnoten worden centraal geperst tot olie en geconserveerd; ook de cacaoteelt , de verwerking en de export ervan verlopen op dezelfde wijze. Palmolie wordt op de lokale markt verkocht, cacao geëxporteerd.  Met dit meerjaren project wordt het inkomen van de boer versterkt, waardoor het mogelijk is om de kinderen naar school te laten gaan;toegang  tot de gezondheidszorg is nu mogelijk. Bestaanszekerheid, in de breedste zin van het woord, ligt in het verschiet.

Met de opbrengst van de oogstgave 2014 wordt zaai- en pootgoed aangekocht ten behoeve van de plantages. Onmisbaar – voor zowel de teelt, de oogst als voor de verwerking-  zijn gieters, spaden, hakmessen, stootkarren,oliepersen, ketels, vaten en fermentatiebakken. Om de nieuwe landbouwprocessen, het verwerken van de oogst, en het vermarkten efficiënt te laten verlopen zijn scholing en begeleiding uiterst belangrijk. Ook hier gaan kennis en kunde hand in hand.

Hoe aangrijpend en veel belovend het verslag van ontwikkelingswerker Rik Raeymaekers bij terugkomst van zijn werkbezoek in Mooto. Enthousiast verhaalde hij van de gedrevenheid van de bevolking en het geloof in zichzelf èn in de toekomst. Met ondersteuning van buiten af groeit het volk uit tot een zelfredzame en gezonde gemeenschap in het verre Congo.

De oogstgave 2014 kan hieraan een mooi steentje bijdragen!

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.)                                                                 Oogstgave, bankrekening 142967157

 

 Oogstgave :  €33.100 naar project  ‘Van kansloos naar kansrijk’

De oogstgave 2013 , vanavond officieel in het Annahuis overhandigd aan de vertegenwoordigers van het Kenia-project, heeft maar liefst €33.100 opgebracht. Middels collectes en andere activiteiten rond de Stöppelhaene bracht de Sallandse bevolking dit ferme bedrag bij elkaar.

Sprakeloos waren Han en Mirjam Holtkuile bij het zien van de waardecheque. Het Heinose stel was de afgelopen maanden het gezicht van het Greenhouseproject in Sultan Hamud.

Al een tiental jaren bezoeken de Holtkuiles de Oasisschool in het Keniase dorp. Op het Carmel College Salland ontwikkelde zich rond Han een werkgroep, waardoor regelmatig leerlingen een bezoek brengen aan hun leeftijdsgenoten in Kenia. Het tuinkassenproject dat zich rond de Oasisschool ontwikkelde werd op voordracht van de Heinoërs gekozen tot het oogstgaveproject 2013.  Door een tweetal tuinkassen naast de school aan te leggen, met aankoop van zaai- en pootgoed èn met de aanschaf van passend gereedschap zou niet alleen de school maar ook de lokale bevolking een flinke boost krijgen.                                                                                                                     De opbrengst van de oogstgave 2013 maakt dit nu mogelijk. Een volle zaal , waaronder ook leerlingen van het Carmel College, was getuige van de officiële overhandiging van de oogstgave.

De Sallandse boer Edwin Tijs en dominee Bruining droegen vanavond in het Annahuis de cheque over aan Han en Mirjam Holtkuile. ‘Sprakeloos’ en ‘blij met de kansen in Sultan Hamud’; dat waren de eerste reacties. In zijn dankwoord drukte Han zijn diepe bewondering uit voor de inzet en enthousiasme van zovelen rond het oogstgaveproject.  De gehele voorbereiding, de collectes, de presentatie op de Stöppelhaene, de prominente plek van de oogstgave tijdens het feest; het heeft hem diep geraakt. Ook in een videoboodschap vanuit Kenia spraken Esther Muiu en haar man hun diepe erkentelijkheid uit naar de Sallanders.

De overhandiging van de oogstgave betekent niet dat dit project in Salland afgerond is. De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( WOR) blijft contact houden met de Stichting in Sultan Hamud. De voortgang wordt nauwgezet bijgehouden, de geldstroom vanuit Raalte wordt gedoseerd ingezet, verantwoording wordt periodiek afgelegd.