Tag archieven: Oogstgave 2017

Oogstgave 2017..afgerond…en opgestart 

Dinsdag 24 oktober j.l. onthulde de Sallandse boer in het Annahuis in Raalte als slotstuk van het oogstgaveproject de uiteindelijke cheque. Een daverend applaus klonk op bij het openbaar maken van het definitieve bedrag. Voor de kwetsbare vrouwengroep in Nicaragua werd maar liefst €26.600 opgehaald. Een kapitaal in de wetenschap dat de waarde ervan in dit Centraal Amerikaanse land zeker het tienvoudige is.  De symbolische overhandiging van de cheque was in handen  van pastor Baneke. Wat was Bert Neevel in zijn nopjes met dit grote bedrag. Als contactpersoon èn als aanjager van het tuinenproject draagt hij zorg voor de oversteek ervan. Dàn zullen 25 families hun tuinenplan ten uitvoer brengen. Een eenvoudige irrigatiesysteem, gereedschap, zaai- en pootgoed èn deskundige begeleiding zullen op den duur tot voedselzekerheid en de economische zelfstandigheid van deze families leiden. Om – verderop in de toekomst – aanstekelijk te werken voor nog meer gezinnen… Wat brengt dit mooie bedrag in dit deel van Nicaragua een complete metamorfose te weeg: perspectief, zelfverantwoordelijkheid, gezondheid en doorgroei. Op een plek op de aarde waar op dit moment het leven een survival is…

De oogstgave is hier in Salland afgerond; in Nicaragua kunnen de mouwen opgestroopt worden. ‘In goede aarde’, ja daarin hebben we alle vertrouwen.