Tag archieven: Oogstgave

Oogstgave 2022 overhandigd

Stoppelhaene heeft als oogstdankfeest haar naam ook dit jaar weer groots waargemaakt.
De traditionele oogstgave bracht maar liefst €26.700 op. Dit bedrag is bestemd voor de  Buthaanse bevolkingsgroep in de vluchtelingenkampen in Nepal. De Raalter stichting Displaced Himalayan Forum ( DHF) bekommert zich als sinds 2011 om de trieste levensomstandigheden van de achtergebleven landgenoten. Met de oogstgave worden gezinnen geholpen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Een paar varkens om te starten, voor een ander gezin een stel kippen of  enkele geiten: voedsel en handel! Ook de teelt van groenten heeft perspectief.  Met begeleiding is hier voor menigeen een bestaan op te bouwen. Afgelopen week werd de robuuste cheque door de Sallandse boer Frank van Rossum en dominee Richard Slaar overhandigd aan Amber Singh Subba, vertegenwoordiger van DHF.

Salland, dank je wel. Wat verdienen de vluchtelingen ‘t !!!

Vissersvolk verguld met oogstgave

Wat waren ze die dinsdagavond blij, de vrijwilligers van de Red Horse Company! Samen met de pastores ontsloot de Sallandse boer een cheque van maar liefst €28.300. Met dit bedrag kan in Old Sagay , een vissersdorp op het Filipijnse eiland Negros een flinke dorpstuin worden aangelegd. Geld voor irrigatie, voor afrastering, voor bewerking en bemesting van de bodem, voor gereedschap, voor zaai- en pootgoed. Een voorlopig hoogtepunt in een bijzonder kwetsbaar gebied, waar orkanen jaarlijks huishouden. In dit gebied ook streek meteen na de eeuwwisseling de Stichting Red Horse Company neer om samen met de bevolking orkaanbestendige huizen te bouwen.

Elk jaar in de eerste maanden van het nieuwe jaar landt een groep Sallandse vrijwilligers om er de handen uit de mouw te steken. Nu al weer staat de reis voor een kleine tiental mannen en vrouwen gepland .Opnieuw zullen straks een aantal gezinnen de nieuwe huizen gaan betrekken. Het tuinenproject is dan ook een logische stap in de ontwikkeling van deze bescheiden doch uitermate spontane bevolking. De dorpstuin zal straks een variëteit aan groenten en vruchten opleveren waardoor het voedingspatroon, als ook de gezondheid, een flink impuls krijgt. Wat een prachtige ontwikkeling in een gebied waar 20 jaar terug de povere huizen keer op keer door orkanen werden weg geblazen, waar vis en rijst het dagelijks menu vormden en waar leven een survival was.  Met dank aan de Stichting Red Hors Company, met dank aan de inzet van de plaatselijke bevolking, met dank aan de oogstgave.

€28.300 of te wel 1.600.000 Filipijnse peso’s …een felicitatie waard !

‘in goede aarde’ ; tuinenproject in Nicaragua

Oogstgave 2017 

Het zijn niet alleen orkanen, aardbevingen of vulkanen die de bevolking in dit deel van Nicaragua veelvuldig teisteren. Alsof dit noodlot nog niet genoeg is, moet de bevolking van dit Centraal Amerikaanse land zich jaarlijks wapenen tegen lange tijden van droogte. Bij gebrek aan een degelijk irrigatiesysteem zijn de levensvoorwaarden van de plattelandsbevolking ver beneden peil. Wat een verbijsterend feit anno 2017 in dit werelddeel, waar bovendien de boeren een aantal grondrechten wordt ontnomen. Op het eerste gezicht uitzichtloos.
affiche.definitief_small

 

De lokale vrouwenbeweging  Xochilt Acalt legt zich niet neer bij de ondergeschikte rol en de ogenschijnlijke kansloosheid van de bevolking. Meetings en training geven  vrouwen de overtuiging dat gezamenlijke aanpak groeikansen biedt voor de benadeelde inwoners van de gemeente Larreynaga. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Trainingen op het gebied van zelfredzaamheid, landbouwontwikkeling, gezondheidszorg en grondrechten geven de bevolking een ongekende dynamiek. Het tuinenproject komt dan ook niet uit de lucht vallen. Gefaciliteerd door de Sallandse bevolking wordt de voedselzekerheid van vooreerst 25 families verbeterd. De vrouwen worden getraind in het verbouwen en verwerken van groente en fruit in hun eigen tuin. Tomaten, komkommers, pompoen samen met papaya, bananen en sinaasappels als variatie op de huidige eentonigheid van slechts mais en bonen. Door dit project zal gedurende het gehele jaar het aantal gewassen toenemen en de productie vergroten door meer kennis en betere middelen. Kansen ontstaan er bovendien op de lokale markt. Bijzonder ook de pilot voor één familie om vis in combinatie met sla te produceren. Bij een succesvol verloop zal dit project breed uitgerold gaan worden.

Wat kan de oogstgave hier in dit kwetsbare deel van Nicaragua beslissend zijn, vooreerst voor de 25 families en in later stadium voor de ontwikkeling van de regionale bevolking. Wat kan de aanschaf van tuingereedschap, zaai- en pootgoed, irrigatiesysteempjes en kweekvisbenodigdheden hier het verschil maken tussen armoede en gelatenheid versus voedselzekerheid en perspectief. De gretigheid van de vrouwen voor training en om daadwerkelijk de hand aan de schop te slaan is buitengewoon groot. De oogstgave zal dan ook als een hemels geschenk in ontvangst genomen worden. In een stuk land dat kreunt onder droogte en onder het geweld van natuurverschijnselen.

€ 30.500 naar ‘Volop kiemkracht’

Het was bijzonder spannend, die dinsdagavond, de 7de oktober in het Annahuis in Raalte. Wat zou het uiteindelijke bedrag zijn van de oogstgave 2014?

Even maar was het stil. Alle ogen gericht op de schatbewaarders, dominee Zwerver, pastor Verwey en Ton Groote Wolthaar als de Sallandse boer. En Rik Raeymaekers, Klaas en Anny Vonk , de ambassadeurs van dit prachtige landbouwproject, wat ging er wel niet door hun hoofden heen? Het werkelijke bedrag of de werkelijke betekenis ervan, voor het volk in Mooto?
Applaus was er, maar ook waardering en de hoogste gunfactor, toen het definitieve bedrag wereldkundig werd: €30.500. De dank die Rik Raeymaekers hierna uitsprak ‘a-dem-de’ Congo! Wat een geweldige boost krijgt de boerenbevolking in Mooto met zo’n kapitaalsinput. In deze regio wordt de ingeslagen weg naar zelfredzaamheid voortgezet.

En Rik kijkt mee, stuurt en stimuleert èn zal de komende jaren verslag doen aan de Sallandse bevolking.