Van kansloos naar kansrijk

Stöppelhaene-oogstgave 2013 naar Oasisschool in Kenia.oasisschool Sultan hamud..leerlingengroep

Esther Muiu, in de zeventiger jaren van de vorige eeuw  onderwijzeres in het zuidoosten van Kenia, legde zich niet neer bij de troosteloosheid van de grootste sloppenwijk ter wereld. Hier in de slumps van Kibera vochten duizenden mensen hun survival. Kinderen, vaak wees, hadden geen toegang tot de basisvoorzieningen zoals schoon water, kleding, voedsel, onderdak en gezondheidszorg. Om over onderwijs maar helemaal niet te spreken!  Een uitweg naar verslaving, prostitutie en criminaliteit lag om de hoek.

Samen met haar man Shadrack gaf Esther Muiu  daadwerkelijk vorm aan haar solidariteit met de kanslozen . In de buurt van het stadje Sultan Hamud bouwden ze – hoe primitief aanvankelijk – aan een kostschool . Een meisjesschool , waaronder veel weeskinderen,  omvatte zowel primair als ook middelbaar onderwijs.

Oogstgave2013_keniaDe sloppenwijk de rug toegekeerd; van kansloos naar kansrijk. Naast onderwijs ontwikkelt zich een structurele zorg naar zelfstandigheid, waardigheid en verantwoordelijkheid. Opvoeden naar waardevolle burgers, zie hier de missie van de Oasisschool.

Om goed onderwijs te borgen, om de sociale en medische zorg zeker te stellen èn omwille van een gedoseerde voedselvoorziening , is door The Shades Foundation het ‘Greenhouse-project’ in het leven geroepen. Met het verbouwen en het oogsten van groenten en fruit in tuinkassen is de afhankelijkheid van het grillige klimaat nihil. Een continue opbrengst is hierdoor  gegarandeerd. De opbrengst is in de eerste plaats bestemd voor de dagelijkse voeding op de Oasisschool. De meerproductie wordt via de lokale markt , mogelijk ook via de groothandel, verkocht.  Met deze inkomsten kan ook de kwaliteit van sociale zorg binnen en buiten de school  verbeterd worden. Uitbreiding van de school wordt een serieuze mogelijkheid. Dit alles zorgt  bovendien  voor extra werkvoorziening : in de tuinkassen èn op de markt.  Vrouwen participeren  en ontwikkelen zich. Een prachtige ontwikkeling op en rond de Oasischool vanuit dit tuinbouwproject! De Sallandse oogstave 2013 kan dit Greenhouse-project mogelijk maken : de tuinkas als vliegwiel. Wat kan Salland met een flinke financiële bijdrage een fundamentele ontwikkeling op gang zetten. De aankoop, de installatie en de inrichting van twee tuinkassen om te beginnen. Hierop volgend de aanschaf van gereedschappen en materialen. Als tenslotte ook het zaaigoed en de gewasbeschermingsmiddelen ingekocht zijn, is aan de belangrijkste voorwaarde  voldaan voor een duurzame toekomst.

Met  Han Holtkuile en Mirjam Offenberg  uit Heino , die sinds 2000 intensieve contacten onderhouden met de Oasisschool als ambassadeurs èn met leerlingen van het Carmel, die de afgelopen jaren enkele malen Kenia aandeden als vertolkers, ademt dit project ‘Sallands’!

Wat kan de regio rond de Oasisschool met het in gebruik nemen van de tuinkassen een geweldige stap voorwaarts maken. Wat zou Salland – tijdens  Stöppelhaene- hieraan een flinke slinger kunnen geven.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte ( W.O.R.) vraagt dan ook uw speciale aandacht middels de Oogstgave 2013 voor dit bijzondere project.  Oogstgave, bankrekening 142967157